Wizualizacja

Informacje ogólne

powierzchnia zabudowy     

180,28  m2

powierzchnia użytkowa

143,83  m2

kubatura

719,15 m3

długość

20,15 m

szerokość

10,85 m

wysokość

6,33 m

Wizualizacja

Informacje ogólne

powierzchnia zabudowy     

106,09  m2

powierzchnia użytkowa

167,16  m2

kubatura

742,63 m3

długość

11,85 m

szerokość

10,15 m

wysokość

8,95 m

 

Wizualizacja

Informacje ogólne

powierzchnia zabudowy     

196,42  m2

powierzchnia użytkowa

158,85  m2

kubatura

1080,31 m3

długość

21,65 m

szerokość

11,75 m

wysokość

7,42 m

Wizualizacja

Informacje ogólne

powierzchnia zabudowy     

126,05  m2

powierzchnia użytkowa

162,21 m2

kubatura

455,70 m3

długość

11,65 m

szerokość

11,85 m

wysokość

7,36 m

Wizualizacja

Informacje ogólne

powierzchnia zabudowy     

215,15  m2

powierzchnia użytkowa

180,10  m2

kubatura

1090,96 m3

długość

15,05 m

szerokość

15,35 m

wysokość

8,38 m

TOP